სკ-თვითწებვადი ლუქი


0.5

დანომრილი თვითწებვადი ლუქი სკ-გამოიყენება არასანქცირებული შეღწევის გამოსავლენად ისეთ ობიექტებზე, სადაც ვერ ხერხდება სტანდარტული ლყქების გმოყენება, მათ შორის მუყაოსა დაპლასტიკის ზედაპირზე. არის უნივერსალური მარკირების და იდენტიფიკაციის საშუალება.

 

 დაცვის 5 ხარისხი

 

გახსნისას მასზე მჟღავნდება წარწერა   "Opened / Вскрыто CИЛтэк / SILtech " "Opened / Вскрыто CИЛтэк / SILtech ", რომელიც ადვილად შესამჩნევია და ხელახალი დაწებების მცდელობა უშედეგაოა, რადგან დარღვევას ლუქი ინარჩუნებს  

თერმული ზემოქმედებისას მჟღავნდება თერმოქრომული ბადე შავი ფერის.

 

სპეცილური წებოს წყლობით ლუქის ამოქმედება (გამაფრთხილებალი წარწერის გამჟღავნება) შესაძლებელია დაბალი ტემპერატურის ან გამყინავი ნაერთების ზემოქმედებით. ლუქზე დატანილია განუმეორებელი  ნომერი, სპეციალური ველიწარწერისათვის (თარიღი, ხელმოწერა და ა.შ.), რაც გამორიცხავს მის შეცვლას-გაყალბებას. ულტრაიისფერი-სხივების ზემოქმედებით ლუქზე მჟღავნდება თერმოქრომული ნახატის ნათება. ამ ნათების არარსებობა მიუთითებს ლუქზე ზემოქმედებაზე სპირტის შემცველი ხსნარებით ან გამხსნელებით.  თვითწებვადი ლუქი CK მოდიფიკაციები CKP1 საკონტროლო წარწერა მჟღავნდება მხოლოდ ლუქზე მისი გამოყენება რეკომენდირებული გლუვ ზედაპირებზე,რომლებიც ხშირად ილუქება CKP2 საკონტროლო წარწერა მჟღავნდება ლუქზე და ნაწილობრივ დალუქულ ზედაპირზეც. რეკომენდირებულია ობიექტების გრძელვადიანი ერთჯერადი დალუქვისათვის. CKP2+ უნივერსალური თვითწებვადი ლუქი. წებოს მთელი ფენა საკონტროლო წარწერიანად გადადის დალუქულ ზედაპიერზე.მისი გამოყენება შესაძლებელია  ყველანაირ ზედაპირზე:. მუშაობს უხეშ და ხაოიან ზედაპირებზეც (ქაღალდის, მუყაოს, პლასტიკის, ლითონის, პოლიეთილენის მასალების ზედაპირზე ) რეკომენდირებულია ქუჩაში- დაბალ ტემპერატურაზე, სარდაფებში, სხვენებში გამოსაყენებლად.

 

ტექნიკური მახასიათებელი

სტანდარტული მოდიფიკაცია

 

 CКP1 არ ტოვებს კვალს ზედაპირზე

 CКP2 ნაწილობივ ტოვებს კვალს

 CКP2+  მთლიანად ტოვებს კვალს          ზედაპირზე

მასალა

გლუვი პოლიესტერი

ზომა მმ.

CKP1              CKP2             CKP2+

10 х 40           10 х 40          20 x 63
2
0 х 63          20 х 63
27 х 85           27 х 85

20 x100          20 x100

ფერი

წითელი 

ლურჯი შესაძლებელია სხვა ფერები

გახსნისას ინდიკატ.წარწერის გამჟღავნება

«OPENED! ВСКРЫТО!» და სასაქონლო ნიშანი «SILtech СИЛтэк»

 

 

რიგითი ნომერი

9 რიცხვი ან ასო-ციფრული კოდი

მარკირება სტანდარტული

9 რიცხვი ან ასო-ციფრული კოდი  გამაფრთხილებელი ნიშანი

მარკირება დამკვეთის

1000 ცალიდან

გამ.ტემპერატურა °С

-40 , +85

დაწებების ტემპერატურა °С

არანაკლებ +5

შენახვის ვადა

24 თვე

დატანა

ხელით

გახსნა

ხელით

შეფუთვა

 ხვიაში  500 – 1000- 2000-ცალი; სპეციალურ ყუთში

შეფუთვის მასა კგ...

0,3 დან 0,6 კგ. ზომის და მოდიფიკაციის მიხედვით


გაზიარება:

ფასი
0.5
ნანახია
264